Info en contact

Met vragen kan je steeds terecht op [email protected]

Als je een vraag hebt over een bepaalde cursus, kan je steeds terecht bij de hoofdinstructeur van die cursus. De concactgegevens van deze personen staan steeds vermeld op de brief van de cursus (te downloaden op de pagina).